Struny dětem – scénické provedení knihy Ó, ó, ó, vajíčko!

28. 11. 2021
Scénické provedení knihy Ó, ó, ó, vajíčko! v rámci festivalu Struny dětem v divadle Minor (2021), v Dejvickém divadle (2022), v La fabrice (2022). Představení předchází výtvarná dílna s výrobou hmyzích masek.
Další událost