O mně

Narozen v Písku (1970), nyní žije a pracuje v Praze. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (Č – Vv). Pracoval jako učitel kreslení i jako externí ilustrátor pro reklamní agentury. Od roku 2000 má svobodné zaměstnání a zabývá se převážně ilustrováním knih pro děti i dospělé. Spoluorganizuje výtvarné dílny, věnuje se volné tvorbě (kresba, malba, grafika). Jako výtvarník se kromě knih podílel i na několika výstavních projektech (např. Příběh Pražského hradu, Můj stát). Publikace s jeho ilustracemi vycházejí u nás i v zahraničí. Je členem Klubu ilustrátorů, SČUG Hollar a kulturního sdružení 65. pole. Často spolupracuje s manželkou Ester Starou, spisovatelkou a logopedkou, především na titulech zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností. Na základě toho spolupracují s českými školami v zahraničí. Společně vychovávají tři syny.

Milan Starý
  • 1992 - 2000 učitel Vv
  • od 1994 externí ilustrátor reklamních agentur (Y&R, Lowe GGK, ...)
  • od 2000 svobodné zaměstnání
  • spolupráce s nakladatelstvími 65. pole, Albatros, Euromedia Group k. s., Mladá fronta, Paseka, …
  • spolupráce s Hn, Revolver Revue, Newsweek, Hrana, Raketa, Sluníčko
  • volná tvorba (kresba, malba, grafika)
  • spolupořadatel Letních výtvarných dílen
  • člen Klubu ilustrátorů, SČUG Hollar, kulturního sdružení 65. pole
Hlavní spolupráce
65. pole

Nakladatelství

Nakladatelství 65. pole bylo založeno v roce 2007. Sídlí v Praze na Palmovce. Vydává českou i překladovou beletrii, naučné knihy, životopisy a dětskou literaturu. Zaznamenalo mimořádný úspěch s knihou Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla, která daleko překročila hranici svého žánru, dočkala se zahraničních ocenění, divadelního zpracování a byla přeložena do 20 jazyků. Ředitelem a majitelem nakladatelství je Tomáš Brandejs. Spolupracovníci pocházejí především ze stejnojmenného sdružení "65. pole", které pořádá doprovodné akce, zejména Večery 65. pole, kde se literatura setkává s hudbou, filmem a výtvarným uměním. Název nakladatelství byl inspirován počtem šachovnicových polí (64). Symbolizuje přesahující a nečekané.

Ester Stará

Spisovatelka

Ester Stará je speciální pedagožka, logopedka a současně píše knížky pro děti. Stojí za vznikem knih zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností, např. Povíš mi to?, Mařenka už říká Ř! či encyklopedie emocí –  Knihy pocitů. Dál píše pohádky a příběhy pro mladší školáky. Text knihy Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem byl oceněn Zlatou stuhou, knihy A pak se to stalo, Šedík a Bubi a Jedééém! byly zapsány do prestižního mezinárodního katalogu The White Ravens. Její knihy vychází u nás i v zahraničí.